Catalogue

Catalogue

- Kích thước phổ thông: 14.5 x 20.5cm (A5), 20.5 x 29.7cm (A4), 18.5 x 26.5cm, 20 x 20cm...

- Loại giấy in: Couché 100gsm, 150gsm, 200gs, 230gsm. Offset 100gsm, 150gsm, 200gsm

- Số trang: Từ 8 trang trở lên

- Hình thức in: In trên máy in Offset 4 màu

- Hình thức gia công: Bìa cán mờ hoặc cán bóng, gáy ghim lồng (với ấn phẩm ít trang) hoặc gáy vuông (với ấn phẩm nhiều trang).

- Mục đích sử dụng: Quảng bá thông tin chi tiết của sản phẩm/dịch vụ. Tạo tính trang trọng và nghiêm túc của sản phẩm/dịch vụ được quảng bá.

- Gia công bổ sung: Ép nhũ logo

- Thời gian hoàn thiện: 03 – 04 ngày