Folder

Folder

- Kích thước phổ thông: 44 x 31cm, tai cài card 7cm

- Loại giấy in: Couché 250gsm, 300gsm

- Hình thức gia công: Cán mờ hoặc cán bóng 1 hoặc cả 2 mặt. Bế dán tai cài card

- Mục đích sử dụng: Đựng tài liệu hoặc các ấn phẩm khác đống thời làm phương tiện quảng bá sản phẩm/dịch vụ. Tạo sự trang trọng cho bộ ấn phẩm

- Hình thức in: In trên máy in Offset 4 màu hoặc 2 màu (tùy theo số màu của sản phẩm)

- Gia công bổ sung: Dập nổi logo, in phủ bóng cục bộ, bế hộp

- Thời gian hoàn thiện: 03 – 04 ngày.