Máy in Offset

Máy in Offset

Danh mục hệ thống máy in hiện có tại công ty


Máy 4 màu Akiyama
Năm SX:
Công xuất:


Máy 2 màu Hasimoto
Năm SX:
Công xuất:


Máy 1 màu Komori
Năm SX:
Công xuất: