Menu

Menu

- Kích thước phổ thông: 15 x 30cm, 21 x 29.7cm, 25 x 35cm

- Loại giấy in: Couché 230gsm, 250gsm, 300gsm

- Mục đích sử dụng: Thể hiện danh mục đồ ăn, đồ uống với đầy đủ phần hình ảnh và phần mô tả chi tiết.

- Hình thức in: In trên máy in Offset 4 màu

- Gia công bổ sung: cán phủ 2 mặt, đóng quyển, bồi bìa cứng, đột khuy

- Thời gian hoàn thiện: 05 – 07 ngày