Tiêu đề thư

Tiêu đề thư

- Kích thước phổ thông: 21 x 29.7cm

- Loại giấy in: Offset 80gsm, 100gsm

- Mục đích sử dụng: In giấy tờ văn phòng đống thời làm phương tiện quảng bá tên tuổi, địa chỉ của Quý khách. Tạo sự trân trọng với người nhận.

- Thời gian hoàn thiện: 01 – 02 ngày.