Tờ gấp

Tờ gấp

- Kích thước phổ thông: 19 x 26cm, 21 x 29.7cm (A4) , 29.7 x 42cm (A3)

- Loại giấy in: Couché 150gsm, 200gsm, 230gsm, 250gsm. Offset 100gsm, 150gsm hoặc các loại giấy mỹ thuật

- Gia công bổ sung: Gấp đôi hoặc gấp ba, cán phủ 1 hoặc 2 mặt

- Hình thức in: In trên máy in Offset 4 màu hoặc 2 màu (tùy theo số màu của sản phẩm)

- Mục đích sử dụng: Quảng bá sản phẩm, dịch vụ với tính chất trang trọng hơn tờ rơi, số lượng không hạn chế từ 500 sản phẩm trở lên, giúp khách hàng nắm bắt thông tin đầy đủ hơn về sản phẩm/dịch vụ do Quý khách cung cấp

- Thời gian hoàn thiện: 02 – 03 ngày

 

Bảng giá tham khảo - Cập nhật ngày 11/04/2011

Kích thước

SL 1.000 tờ

SL 2.000 tờ

SL 3.000 tờ

SL 5.000 tờ

SL 10.000 tờ

19 x 26cm

1,500đ

1,100đ

970đ

850đ

780đ

21 x 29.7cm (A4)

1,730đ

1,300đ

1,160đ

1,040đ

960đ

29.7 x 21cm (A3)

2,850đ

2,220đ

2,040đ

1,850đ

1,740đ